Forskningsprosjekt


NOCTET 5 år, (tidligere sør A ved navn: Eerolimus (RAD001A)/Hjerte og lunge, Protokoll nr. CRAD001AIC01 Nordisk Certican studie innen hjerte- og lungetransplantasjon (NOCTET))

Vitenskapelig tittel:
NORDIC CERTICAN TRIAL IN HEART AND LUNG TRANSPLANTATION (“NOCTET”♫):A 5 year registration study

Prosjektbeskrivelse:
Etter hjerte- og lungetransplantasjon brukes immundempende medikamenter som forebygger avstøtning. De medisinene som brukes har forskjellige virkninger bivirkninger. To av medisinene som er mest brukt, Sandimmun Neoral og Prograf, er gode til å hindre avstøtning, men har en skadelig effekt på nyren ved langtidsbruk. Studien NOCTET ble gjennomført for å teste om et nytt immundempende medikament Everolimus (Certican) sammen med redusert dose Sandimmun Neoral/Prograf kunne bedre nyrefunksjonen sammenlignet med uendret regime. Studien viste at nyrefunksjonen ble bedret, mens antall alvorlige bivirkninger (spesielt lungebetennelse) var høyere på kombinasjonsregimet det første året etter oppstart, mens det var en tendens til færre bivirkninger det andre året. Det foreligger pr i dag ingen tilsvarende langtidsstudie, og vi vil bli sikrere i valg av immunsupprimerende data i fremtiden. Viten som genereres vil derfor ha betydning for fremtidige pasienter som er hjerte- og lungetransplanterte og for samfunnet for øvrig. Den opprinnelig forskningsbiobanken til NOCTET skal benyttes i det nå søkte prosjektet. Det ønskes nå å ta blodprøve fra de samme pasienter som sist for å se på langtidseffekter. Hensikten med oppfølgingsstudien er å undersøke effektene av langtidsbehandling med medikamentene. Alle pasientene som deltok i NOCTET studien og som fortsatt lever vil bli forespurt god tid før planlagt årskontroll .
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/3351 Prosjektstart: 03.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Lars Gullestad
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: NOCTET 5 år, (tidligere sør A ved navn: Eerolimus (RAD001A)/Hjerte og lunge, Protokoll nr. CRAD001AIC01 Nordisk Certican studie innen hjerte- og lungetransplantasjon (NOCTET))
Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2011 REK sør-øst
20.10.2011 REK sør-øst
22.08.2013 REK sør-øst
07.05.2014 REK sør-øst
29.04.2015 REK sør-øst