Forskningsprosjekt


Markører for hjertesykdom ved sykkeltesting

Vitenskapelig tittel:

Markers of coronary artery disease during exercise testing (CADENCE)Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å undersøke om man kan bedre informasjonsverdien av arbeids-EKG (sykkeltesting) ved brystsmerter og mistanke om hjertesykdom ved hjelp av blodprøver tatt før og etter testen. Blodprøvene vil bli analysert på spesifikke biomarkører. Det skal også gjøres ultralydundersøkelser og koronar angiografi av alle deltakerne. Seks hundre pasienter som er henvist til arbeids-EKG med moderat til høy risiko for hjertesykdom, vil delta i studien. Studien skal også følge opp pasientene etter noen år, for å se om biomarkørene som undersøkes, kan brukes til å identifisere pasienter med høyere risiko for hjerte/karsykdom. I tillegg skal studien undersøke mekanismene bak plutselig hjerteinfarkt ved fysisk aktivitet. Det skal opprettes en ny spesifikk forskningsbiobank, CADENCE biobank. Ansvarshavende er Arnljot Flaa. Biobanken planlegges å vare til 2040. Deltakerne samtykker til innsamling, bruk og oppbevaring av det biologiske materiale. Det skal gjøres genekspresjonsanalyser for å estimere reguleringsnivå av proteiner. Studien vil innebære noe ekstra ubehag for pasientene da koronar angiografi innebærer injeksjon av lokalbedøvelse, føring av kateter opp langs blodåren fra håndleddet til hjertet, og ubehag ved injeksjon av røntgenkontrast. Det kan også gi noe smerter eller blødning ved innstikkstedet etter prosedyren, og det er en svært lav, men eksisterende risiko for alvorlige komplikasjoner som et resultat av allergi mot kontrastmiddel. Søker skriver imidlertid at de fleste av deltakerne uansett vil være kandidater for koronar angiografi og vurderer det slik at den grundige undersøkelsen veier opp for mulig ubehag og risiko involvert i studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1938 Prosjektstart: 01.10.2011 Prosjektslutt: 31.12.2040

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Arnljot Flaa
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien, stipediat og forskningsbiobanken er finansiert gjennom Oslo universitetssykehus Ullevål og Universitetet i Oslo. Prosjektansvarlig og andre som arbeider med prosjektet har ingen form for økonomisk vinning knyttet til prosjektet.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 600

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
CADENCE Biobank
Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2011 REK sør-øst
08.12.2011 REK sør-øst
27.03.2014 REK sør-øst