Forskningsprosjekt


Effekt av trening ved atrieflimmer

Vitenskapelig tittel:
Effect of exercise training in atrial fibrillation

Prosjektbeskrivelse:
Atrieflimmer er den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen. Pasientene plages ofte av hjertebank, slitenhet og nedsatt anstrengelsesevne og har økt risiko for hjerneslag. Medisiner har ofte begrenset virkning på plagene. Ved ablasjon, en mer effektiv behandling, varmes deler av venstre hjerteforkammer opp med ledninger via blodårer i lyskene. Fysisk aktivitet er god behandling ved mange hjertesykdommer, men det er usikkert hvordan trening virker inn på atrieflimmer. I studien vil vi undersøke hvordan trening påvirker sykdommen hos pasienter som venter på ablasjon. Før og etter trening i 3 måneder måler vi mengden atrieflimmer, graden av plager, pasientens livskvalitet, risiko for blodpropp, hjertefunksjonen og hyppigheten av tilbakefall etter ablasjon. I tillegg sammenlignes to ulike metoder for ablasjon. Studien vil kunne gi svar på om pasienter med atrieflimmer bør være fysisk aktive, hvilke forskjeller det er mellom ablasjonsmetodene og påvise risikomarkører for tilbakefall.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3345 Prosjektstart: 14.02.2011 Prosjektslutt: 13.02.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jan Pål Loennechen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk doktorgrad, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
07.01.2011 REK midt
11.01.2013 REK midt