Forskningsprosjekt


Hvordan virker familieorientert rusbehandling?

Vitenskapelig tittel:

Konstruksjoner av problemer og løsninger i familieorientert rusbehandling. En studie av pasienters, pårørendes og terapeuters historier

 Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Helse Stavanger HF som forskningsansvarlig for prosjektet. Komiteen ber om tilbakemelding dersom dette ikke skulle være korrekt. Formålet med dette doktorgradsprosjekt er å studere virkningen av rusbehandling i et familieperspektiv. Studien er basert på samtaler med pasienter og pårørende om erfaringene de har med den behandlingen de har fått ved ruspoliklinikken, samt terapeuters vurdering av den samme behandlingen. Pasienter, pårørende og terapeuter fra to ruspoliklinikker vil bli forespurt om å delta i intervjuene. Prosjektet er et samarbeid mellom KoRFor (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest) og Rogaland A-senter og Universitetet i Stavanger.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1234 Prosjektstart: 27.04.2011 Prosjektslutt: 14.07.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anne Schanche Selbekk
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR)Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 44

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD-program i Ledelse, Samfunnsvitenskapelig fakultet, Nivå: Doktogradsnivå
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK vest
24.11.2011 REK vest
19.03.2015 REK vest