Forskningsprosjekt


Antibiotikaresistensens historie i Norge

Vitenskapelig tittel:
The Comparative History of Antimicrobial Resistance in Norway 1945-1998

Prosjektbeskrivelse:

(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3233 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anne Kveim Lie
Forskningsansvarlig(e):  Institutt for Helse og Samfunn
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2011 REK sør-øst
16.03.2011 REK sør-øst
16.03.2011 REK sør-øst