Forskningsprosjekt


En studie av tiden fra avsluttet kreftbehandling til død hos pasienter behandlet ved St. Olavs Hospital

Vitenskapelig tittel:
A study of the time from the end of cancer therapy until death among patients treated at St. Olav's Hospital

Prosjektbeskrivelse:
Stadig flere kreftpasienter tilbys mer behandling. Men ikke alle har nytte av denne, og bivirkninger er vanlige. En grunn er at behandling gis på bakgrunn av studier på pasienter som er yngre og i bedre form enn de man ser i hverdagen. Det er viktig å tilby effektiv behandling til alle, men like viktig er det å unngå overbehandling – for å unngå bivirkninger, at man binder pasientens tid og for å utnytte helsevesenets ressurser best mulig. En studie har vist at 25% av lungekreftpasienter fikk cellegift <14 dager før de døde og at pasienter henvist til team med kompetanse på symptomlindring hadde det bedre og levde lengre enn andre. Formålet med studien er å undersøke hvor lang tid det gikk fra behandlingen ble avsluttet til død hos kreftpasienter behandlet ved St. Olavs Hospital. Vi mener dette er en god indikator på hvor godt leger klarer å vurdere hva som er riktig behandling for den enkelte pasient. Vi vil også undersøke hvor stor andel som ble henvist Seksjon Lindrende Behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3294 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Bjørn Henning Grønberg
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinerstudiet, NTNU, Nivå: Hovedoppgave
Sluttmelding/publikasjon: En studie av tiden fra avsluttet kreftbehandling til død hos pasienter behandlet ved St. Olavs Hospital
Behandlet i REK
DatoREK
07.01.2011 REK midt
05.06.2019 REK midt