Forskningsprosjekt


Trygg D3 høyre hemikolektomi for tykktarmskreft ved hjelp av preoperativ MDCT angiografi

Vitenskapelig tittel:
Safe radical D3 right hemicolectomy for cancer through preoperative MDCT angiography

Prosjektbeskrivelse:
Forekomst av tykktarmskreft har økt med 130 % i de siste 40 årene, mens samtidig relativ 5 års overlevelse har bedret seg for 24 %. Tykktarmskreft er med sin forekomst på andre plass i dette landet av alle kreftformer hos begge kjøn. Med bakgrunn i flere publiserte studier, vet vi i dag at overlevelse og residiv fri perioden forbedres i positiv korrelasjon med antall lymfeknuter man fjerner under operasjon. Formål med denne studien er å utføre en trygg og mest mulig radikal operasjon ut i fra preoperativ kartlegging av antomiske forhold mellom blodårer som forsyner høyre del av tykktarm og på denne måten få fjernet de fleste lymfeknutene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3354 Prosjektstart: 03.01.2011 Prosjektslutt: 03.01.2021

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Dejan Ignjatovic
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: planlagt at det blir en del av doktorgrad, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2011 REK sør-øst
11.01.2012 REK sør-øst
13.06.2012 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst
16.01.2019 REK sør-øst