Forskningsprosjekt


Strålefølsomhet og hypoksi i isolerte lungekreft celler

Vitenskapelig tittel:
Radiation sensitivity and hypoxia in isolated primary lung cancer cells

Prosjektbeskrivelse:
Kombinerte terapeutiske strategier, eksempelvis samtidig stråle ­ og kjemoterapi, viser økt tumorkontroll og overlevelse for de fleste krefttyper. Videre er det terapeutiske utfallet avhengig av den spesifikke molekylære profilen til individuelle kreftsvulster. For ytterligere bedring av behandlingen er det essensielt med økt tverrfaglig samarbeid og integrering av innovasjon innen molekylær strålebiologi og standard stråleterapeutisk praksis. Ved UNN/UiTø er vi nå i ferd med å etablere molekylær strålebiologisk forskning, ved å introdusere cellebiologiske forskningsferdigheter i vår veletablerte interdisiplinære translasjonsforskningsgruppe innen lungekreft. Målet er primært å utforske og sekundært manipulere stråleresponsen i lungekreftceller i laboratoriet. Det endelige målet med dette arbeidet er å redusere antall overlevende kreftceller etter endt behandling, og slik oppnå økt overlevelse for lungekreft pasientene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/895 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Roy Bremnes
Forskningsansvarlig(e):  Institutt for klinisk medisin
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forskerlinje medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
03.09.2009 REK nord