Forskningsprosjekt


Biologiske prediktorer for hukommelse - En oppfølgingsundersøkelse

Prosjektbeskrivelse:
Den overordnede hensikten med vårt pågående prosjekt ’Biologiske prediktorer for hukommelse” er å få et innblikk i hvilke nevrobiologiske forhold som predikerer kognitivt funksjonsnivå på forskjellig stadier i livsløpet. Er de nevrobiologiske mekanismene som støtter kognitv funksjon de samme i unge og gamle? Hvilke strukturelle og funksjonelle nevrobiologiske endringer predikerer kognitiv svikt og hvilke predikerer opprettholdelse av normal kognisjon med økt alder? For å besvare disse spørsmålene vil nevropsykologisk testing kombineres med strukturelle (sMRI, DTI) og funsjonelle (fMRI) hjernemål samt informasjon om gener, kosthold og fysisk aktivitet i et kombinert kross-seksjonelt og longitudinelt design. Første del av datainnsamlingen ble gjennomført i 2006 og 2007 (aldersgruppe 20-85 år, N=321), og oppfølging, som det her søkes om, planlegges gjennomført i løpet av 2011.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3407 Prosjektstart: 01.02.2011 Prosjektslutt: 01.02.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anders Martin Fjell
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Psykologisk Institutt
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2011 REK sør-øst
17.08.2011 REK sør-øst
28.11.2012 REK sør-øst
28.11.2012 REK sør-øst
15.05.2013 REK sør-øst
25.03.2015 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst
22.03.2017 REK sør-øst
23.08.2017 REK sør-øst
23.08.2017 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst
24.04.2018 REK sør-øst
16.01.2019 REK sør-øst
12.06.2019 REK sør-øst