Forskningsprosjekt


Er treningsintensitet viktig i forebygging av overvekt og kardiovaskulære risikofaktorer hos barn og ungdom

Prosjektbeskrivelse:
I dagens samfunn ser vi en global økende overvektsepidemi hos både barn og ungdom, dette er i hovedsak relatert til dårlig kosthold og inaktivitet. Overvekt hos barn har tredoblets mellom 1960-1990. Overvekt hos barn er uavhengig assosiert med arteriell endotel dysfunksjon, redusert oksygenopptak, svekket insulin og glukose regulering og hjertefunksjon målt som reduksjon i systolisk og diastolisk funksjon. I det siste har studier vist en positiv effekt av trening i forhold til blodårefunksjon hos overvektige barn og ungdom. Videre har det også blitt vist at diastolisk dysfunksjon er sterkt relatert til fysisk kapasitet i den voksne befolkning. Det er i dag velkjent at fysisk aktivitet reduserer, men hindrer ikke epidemien av overvekt. På tross av nye funn som bedrer den biologiske forståelsen ved bedret kardiovaskulær helse etter trening, er det fortsatt mange uløste spørsmål. Målet med denne studien er å sammenlikne effekten av utholdenhetstrening med moderat intensitets og aerob intervall trening iforhold til kardiovaskulære risikofaktorer og hjertefunksjon hos overvektige barn/ungdom.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1313 Prosjektstart: 01.11.2009 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Arnt Erik Tjønna
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
05.10.2009 REK midt
05.10.2009 REK midt
18.09.2015 REK midt