Forskningsprosjekt


Sammenheng mellom procalcitonin nivå og alvorlighetsgrad av akutt kolecystitt og forbindelsen mellom procalcitonin nivå og bakteriell akutt kolecystitt

Vitenskapelig tittel:
THE ROLE OF PROCALCITONIN IN PREDICTING THE SEVERITY OF ACUTE CALCULOUS CHOLECYSTITIS AND ITS CORRELATION TO GROWTH OF BACTERIA IN BILE CULTURES

Prosjektbeskrivelse:
Ny kunnskap innen sammenhengen mellom procalcitonin og akutt kolecystitt. Dette vil kunne bidra til å hjelpe klinikere og bestemme hvilke pasienter med akutt kolecystitt som ikke trenger antibiotika, og derav redusere antibiotikabruk, antibiotika-bivirkninger og antibiotikaresistens. Studiet er to-delt; del 1 er et case-control studie med 50 pasienter med akutt kolecystitt som vi skal ta galleprøve fra og dyrke for oppvekst av bakterier og sopp. Vi vil deretter undersøke om det finnes en sammenheng mellom procalitonin nivå og sannsynligheten for å ha bakteriell galleblæreinfeksjon. Del 2 er en deskriptiv analyse hvor vi vil måle procalcitonin hos 150 pasienter med akutt galleblærebetennelse for å undersøke om procalcitonin-nivå samsvarer med alvorlighetsgraden av akutt kolecystitt og således kan hjelpe oss til å se hvem som ikke trenger antibiotika og hvilke pasienter som er i risiko for alvorlige forløp.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1296 Prosjektstart: 01.09.2019 Prosjektslutt: 01.09.2027

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Vilde Victoria Løgavlen
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er interessebasert og har ingen ekstern eller intern finansiering. Kirurgisk avdeling Sykehuset Østfold vil bekoste analyse av procalcitonin. Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK