Forskningsprosjekt


Foreldre sin opplevelse av hvordan skoleheletjenesten i barneskolen kan bidra til å fremme barnet deres sin helse

Vitenskapelig tittel:
Problemstilling: Hvordan opplever foreldre til elever på barneskolen at skolehelsetjenesten kan bidra til å fremme deres barns helse?

Prosjektbeskrivelse:
Det er foreldre som har myndighet over og hovedansvar for omsorgen for barnet. For å fremme barnets helse skal skolehelsetjenesten bistå foreldrene i dette. Selv om de fleste norske barn er friske, opplever mange elever helseplager som fører til fravær fra skolen og redusert velvære og funksjonsevne. Mange av disse søker ikke hjelp. Ifølge myndighetene skal skolehelsetjenesten være lett tilgjengelig og legge tilrette for samarbeid, og målet er å komme tidlig inn. I dag fins det lite kunnskap om hvilke erfaringer foreldre har med skolehelsetjenestens bidrag til å fremme barnets helse. Hensikten med undersøkelsen er å få kunnskap om hvilke forventninger foreldrene har til skolehelsetjenesten, hvordan de opplever kontakten med tjenesten og hva de opplever fremmer og hemmer kontakten. Synliggjøring av foreldrenes forventning og erfaring kan bidra til utvikling av nye arbeidsmetoder og rutiner i skolehelsetjenesten.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3272 Prosjektstart: 15.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Bjørg Karlsen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Stavanger
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i helse- og sosialfag med fokus på brukerperspektiv, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
24.01.2011 REK vest