Forskningsprosjekt


Fysisk aktivitet og aterosklerose i halskar. Tromsøundersøkelsen

Vitenskapelig tittel:
The association between physical activity and carotid atherosclerosis. The Tromsø Study

Prosjektbeskrivelse:
Fysisk aktivitet reduserer risiko for kardiovaskulær sykdom og død. Aterosklerose i arteriene er tilgunnliggende årsak til en stor del av hjerte- og karsykdommene. Det er uvisst om den gunstige effekten av fysisk aktivitet skjer gjennom reduksjon av aterosklerose eller via andre mekanismer. Tidligere studier på dette feltet har vist sprikende resultater. I Tromsøundersøkelsen har vi tidligere funnet invers sammenheng mellom fysisk aktivitet og intima-mediatykkelse i halspulsårene (IMT) hos menn, men ikke hos kvinner, og heller ingen klar relasjon mellom fysisk aktivitet og plakk. Vi ønsker nå å analysere denne sammenhengen på nytt i et større materiale ved å kombinere tverrsnittsdata fra Tromsø 4, 5 og 6. Målet for denne studien er å undersøke sammenhengen mellom fysisk aktivitet og aterosklerose i arteria carotis (halspulsårene), samt å undersøke om det er forskjeller i sammenhengen mellom fysisk aktivitet og aterosklerose mellom kvinner og menn og mellom ulike mål på aterosklerose.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1152 Prosjektstart: 01.06.2019 Prosjektslutt: 11.06.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ellisiv B Mathiesen
Forskningsansvarlig(e):  UiT Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

UiT finansierer mastergradsprosjektet. Det er ingen ekstra utgifter knyttet til dette prosjektet.Forskningsdata: Registerdata

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Profesjonsstudiet i medisin, UiT, Nivå: Mastergradsoppgave
Behandlet i REK
DatoREK