Forskningsprosjekt


Anteromedial ultralydundersøkelse hos pasienter med kjempecellearteritt

Vitenskapelig tittel:
The Anteromedial Ultrasound Examination of Large Vessels in Giant Cell Arteritis Patients. A prospective observational cohort study

Prosjektbeskrivelse:
Tidligere studier som bruker ultralyd til å undersøke pasienter med denne diagnosen, har funnet at insidensen av storkarsaffeksjon er på mellom 30 og 55 prosent. Den anteromediale ultralydundersøkelsen av supraaortiske kar hos pasienter med kjempecellearteritt, visualiserer flere kar enn konvensjonell metode. Vi har allerede presentert observasjonsdata der vi fant at 79 prosent av inkluderte pasienter med kjempecellearteritt, hadde storkarsaffeksjon bedømt ved den anteromediale ultralydundersøkelsen. Pasientene vil regelmessig undersøkes klinisk, med blodprøver og med ultralyd av blodkarene. Det vil bli undersøkt hvor mange pasienter som har storkarsaffeksjon i kjempecellearteritt-gruppen. I tillegg vil cut-offs for vaskulitt i de store karene uvikles. Studien er en prospektiv longitudinal kohortstudie av pasienter med nydiagnostisert kjempecellearteritt. Pasientene vil følges med ultralyd longitudinalt i 5 år.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1326 Prosjektstart: 01.10.2019 Prosjektslutt: 01.10.2024

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Andreas Diamantopoulos
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK