Forskningsprosjekt


Behandlingsprotokoll for ependymom (CNS svulst) hos barn og ungdommer

Vitenskapelig tittel:
SIOP EPENDYMOMA II An international clinical program for the diagnosis and treatrment of children, adolescents and young adults with ependymoma

Prosjektbeskrivelse:
Ependymom er den nest vanligste hjernesvulsten hos barn i Norge og 3barn/år får sykdommen. Prognosen varierer med alder, WHO-klassifikasjon, lokalisasjon og resttumor etter kirurgi. Ved komplett reseksjon av WHO 1–3 er det 60% 5-års overlevelse. Ved tilbakefall er det dårlig prognose og vi trenger bedre behandling som forhindrer tilbakefall. Det er ingen standardisert behandling i Europa. Det overordnede målet er å utvikle en behandling som gir økt overlevelse. Studien består av 2 deler.1.Standard utredning med MRbilder og vevsprøve fra tumor sendes til «nasjonal review» ved HUS for å forbedre nøyaktighet ved diagnose og utbredelse av sykdom. 2.Innebærer 3 ulike forsknings-studier med 2 ulike behandlingsalternativer i hver studie avhengig av pasientens alder og tegn til resttumor etter operasjon. I tillegg BIOMECA hvor tumorvev analyseres med tanke på 1. Lære mer om biologien til sykdommen 2. Å finne prognostiske biomarkører til bruk i evaluering av sykdom og predikere terapirespons.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1179 EudraCT-nummer: 2013-002766-39 Prosjektstart: 01.10.2019 Prosjektslutt: 01.10.2040

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ingrid Kristin Torsvik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansering. Det er Barne- og Ungdomsklinikken på hvert sykehus som er ansvarlig for finanseringenForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK