Forskningsprosjekt


Prediksjon av medisinrespons hos barn og unge med ADHD

Vitenskapelig tittel:
Predicting clinical gains and side-effects of stimulant medication in pediatric ADHD applying neurophysiological and neuropsychological measures

Prosjektbeskrivelse:
Prediksjon av medisinrespons hos barn og unge med ADHD: Vi har i tidligere forskning vist at å kombinere mål fra en oppmerksomhetstest og mål basert på registrering av hjerneelektrisk aktivitet kan forutsi nytteverdi av slik medisinering i hverdagen med så stor nøyaktighet at det er et nyttig supplement til dagens prøving og feiling. Vi har gitt slikt tilbud i vårt BUP nevroteam i flere år. For å utvide tilbudet og få inn praktiske erfaringer fikk vi innvilget innovasjonsmidler fra Helse Sørøst. Brukererfaringer (anonym questback) og praktisk gjennomføring har vært meget positive. Det er samlet inn ordinære kliniske data til journal, dvs. vurdering av symptombelastning før og etter behandling. Vi ønsker i etterkant av prosjektet å analysere disse dataene for å se hvor godt prediksjonene stemte, og se om det nå framkommer andre prediktorer enn tidligere. Variabler som skiller signifikant mellom medisin-respondere og non-respondere kombineres til prediksjonsindeks.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1219 Prosjektstart: 01.01.2020 Prosjektslutt: 01.07.2021

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Geir Øgrim
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det at vi kunne utvide tilbudet gjennom innovasjonsprosjektet og arbeide med sakene i klinikk er finansiert av Sykehuset Østfold og innovasjonsmidler fra Helse Sørøst.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK