Forskningsprosjekt


Campylobacter-utbrudd på Askøy 2019

Prosjektbeskrivelse:
Askøy ble rammet av en epidemi med Campylobacter-infeksjon i juni 2019. Omfanget av utbruddet er ukjent, men anslag far kommunen går ut på at 2000 mennesker kan ha blitt smittet. Epidemien pågår fortsatt. Over 60 mennesker er innlagt i sykehus, og en person er død, sannsynligvis i tilknytning til utbruddet. Forskningsgruppen har lang erfaring med forskning knyttet til gastroenteritter generelt, utbrudd og komplikasjoner etter utbrudd. Problemstillinger som utforskes i dette prosjektet er: • Klinisk forløp hos pasientene: symptomer, alvorlighetsgrad, varighet, innleggelser • Senkomplikasjoner: o Forekomst sammenlignet med en kontrollgruppe (irritabel tarmsyndrom, kronisk utmattelse, artritter, livskvalitet, annet). o Risikofaktorer blant de som fikk senkomplikasjoner sammenlignet med andre som ble syke men ikke fikk senkomplikasjoner, og evt sammenliknet med kontrollgruppe
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1086 Prosjektstart: 11.06.2019 Prosjektslutt: 31.12.2035

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Guri Rørtveit
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Foreløpig kun institusjonene der vi er ansattForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK