Forskningsprosjekt


Hjerteskade etter KOLS forverrelser

Vitenskapelig tittel:
Myokardskade og hjertearytmier ved KOLS eksaserbasjon.

Prosjektbeskrivelse:
KOLS er vanligvis en sykdom karakterisert ved økende tungpust ved fysiske anstrengelser og redusert lungefunksjon. Sykdommen er progressiv og mange vil videre oppleve periodevis forverring som krever akutt innleggelse i sykehus. Studier viser at ca 10 % dør under slike sykehusopphold. Plutselig død skyldes ofte rytmeforstyrrelser. En internasjonal studie viser at ca 30 % av dødsfallene karakteriseres som hjertedødsfall. På Akershus universitetssykehus fant man at ca 25 % hadde beskjedne tegn til hjerteskade. Derimot hadde denne pasientgruppen en betydelig høyere dødelighet etter utskrivelsen. Formålet med denne studien er å undersøke om slik hjerteskade er assosiert med rytmeforstyrrelser. Videre ønsker en å undersøke om hjerteskade og rytmeforstyrrelser henger sammen med betennelsesforandringer i bronkiene. Det er behov for et utvalg på ca 100 pasienter. Pasientene skal registrere hjerterytme kontinuerlig i 24-timer. Videre skal pasienten undersøkes både med bronkoskopi og indusert sputum, i tillegg til blodprøver. Pasientene skal også fylle ut et spørreskjema.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/919 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Vidar Søyseth
Forskningsansvarlig(e):  Akershus Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: lunge-/hjerte-medisin, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2009 REK sør-øst