Forskningsprosjekt


En studie av betennelse i operasjonsområdet etter fjerning av visdomstenner.

Vitenskapelig tittel:
En epidemiologisk studie av postoperativ infeksjon/alveolitt etter fjerning av visdomstenner

Prosjektbeskrivelse:
Målet med studien er å beskrive forhold/epidemiologiske data hos pasienter som etter visdomstannfjerning har opplevd en betennelse (innflammatorisk reaksjon) i operasjonsområdet i tidsrommet 1996-2008. Opplysninger fra pasientjournal og røntgenbilde samles i et registreringsskjema som behandles statistisk (SPSS).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1741 Prosjektstart: 31.08.2009 Prosjektslutt: 31.12.2009

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Sissel Heggdalsvik
Forskningsansvarlig(e):  Helse Nordmøre og Romsdal
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2009 REK nord