Forskningsprosjekt


Blodgjennomstrømning i hjertemuskelen hos kvinner med brystsmerter og normale kransårer

Vitenskapelig tittel:

 

MICROVASCULAR RESISTANCE IN WOMEN WITH CHEST PAIN AND NO OR MINIMAL CORONARY ARTERY DISEASEProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å forstå mer av hva som utløser akutte brystsmerter hos kvinner, og forbedre behandlingstilbudet for denne gruppen pasienter. I studien skal en beregne indeks for mikrovaskulær motstand (IMR) hos kvinnelige pasienter med brystsmerter (angina pectoris) der en ved vanlige undersøkelsesmetoder inkludert hjertekateterisering finner ”normale” hjerter og kranspulsårer (koronarkar). Dette kan bidra til å avklare om denne pasientgruppen har småkarsykdom. Denne delen av prosjektet skal gjøres i forbindelse med hjertekateterisering som likevel utføres som ledd i utredning av pasienten. Det skal tas en IMR-undersøkelse i tillegg, noe som medfører at undersøkelsen forlenges med 20 minutter. Ny IMR-undersøkelse skal tas 6 mnd etterpå. Prosjektformålet er også å undersøke om statinet rosuvastatin (Crestor) (kolesterolreduserende legemiddel), som har vist seg ha gunstig effekt på karfunksjon hos andre typer pasienter, vil kunne bedre tilstanden hos disse kvinnene. Crestor er et registrert legemiddel i Norge og dette er en fase IV utprøvning. Pasienter skal ikke fratas velregulert behandling for å delta i denne delen av studien 60 kvinner med brystsmerter der man mistenker, eller vil utelukke sykdom i hjertets kransårer skal inkluderes. En stor del av disse har ikke forsnevringer i sine kransårer og det er mistanke om at disse pasientene har forstyrrelser i småkarfunksjonen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1600 EudraCT-nummer: 2011-002630-39 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Lars Aaberge
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansiering via avdelingens drifts/forskningsmidler og det søkes om midler til stipendiat fra ulike kilder.

Utgifter til medikament og placebo dekkes av legemiddelfirmaet AstraZeneca.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Ph.D.
Materiale fra biobank:
Blodgjennomstrømning i hjertemuskelen hos kvinner med brystsmerter og normale kransårer
Behandlet i REK
DatoREK
21.09.2011 REK sør-øst
11.04.2012 REK sør-øst
09.05.2012 REK sør-øst
13.06.2012 REK sør-øst
28.11.2012 REK sør-øst
09.01.2013 REK sør-øst
13.03.2013 REK sør-øst
05.05.2014 REK sør-øst