Forskningsprosjekt


Blodgjennomstrømning i hjertet hos pasienter med forkammerrytmeforstyrrelse

Vitenskapelig tittel:
A STUDY ON MICROVASCULAR RESISTANCE IN INDIVIDUALS WITH ATRIOVENTRICULAR NODAL REENTRY TACHYCARDIA

Prosjektbeskrivelse:
Endret funksjon i hjertets små blodårer (mikrokarseng) anses å ha betydning for, og bidra ved en rekke sykdomstilstander i hjertet. Det er nå utviklet en ny metode der hjertets mikrosirkulasjon kan undersøkes. Ved hjelp av fysiologiske metoder måler man blodstrøm og trykkforhold i hjertets kransårer. Målingene brukes til å beregne indeks for mikrovaskulær motstand (IMR). I denne studien ønsker vi å beregne IMR hos pasienter med en spesiell form for hjerterytmeforstyrrelse da denne pasientgruppen ved vanlige undersøkelsesmetoder tilsynelatende har normale koronarkar og hjerter. Dette kan bidra til å avklare om denne pasientgruppen har småkarsykdom og dette kan brukes som basis for behandling av gruppen i fremtiden.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3356 Prosjektstart: 01.02.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Lars Aaberge
Forskningsansvarlig(e):  OUS Rikshospitalet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Ph.D.
Del av forskningsprogram: Mikrovaskulær funksjon hos pasienter med hjertesykdom
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2011 REK sør-øst
13.06.2012 REK sør-øst