Forskningsprosjekt


Høysensitivitet Troponin I for rask avklaring i mottak ved koronarsuspekte brystsmerter

Vitenskapelig tittel:
Use of High-Sensitive Troponin I in patients with chest pain to rule-out and rule-in acute coronary syndrome in the emergency department

Prosjektbeskrivelse:
I dette prosjektet vil vi evaluere den betydningen endring av brystsmerteutredning fra tradisjonelt og medføre innleggelse i sengepost i påvente av troponinsvar til flytting av vurderingen til akuttmottak med med prøvetakning av hsTnI etter 0 og 1/3 timer. Vi vil spesielt evaluere hvor mange pasienter som kan utskrives direkte fra mottak, men også evaluere hvilken betydning dette har for å fremskynde diagnostikk av hjerteinfarkt når sykehistorie, klinikk og EKG-diagnostikk ikke er avklarende.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1079 Prosjektstart: 01.08.2019 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Torbjørn Graven
Forskningsansvarlig(e):  Helse Nord-Trøndelag HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK