Forskningsprosjekt


Teknologisk endring av ultralydløsninger for morgendagen

Vitenskapelig tittel:
Technology Revising Ultrasound Solutions for Tomorrow (TRUST)

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet vil videreutvikle og evaluere metoder basert på kunstig intelligens og maskinlærings for å forbedre ekkokardiografi (ultralydundersøkelse av hjertet) som diagnostisk metode. Vi vil utnytte ekkokardiografiske data samlet i store helseundersøkelser som HUNT3 og 4, mindre kliniske studier, samt kliniske ekkokardiografier fra Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital. Kunstig intelligens og maskinlæringsmetodene vil skal brukes for å forbedre ultralydopptakene basert på tilbakemelding til undersøkeren, dernest for automatisk gjenkjenning av type ultralydopptak og hvilke strukturer opptaket inneholder før metodene automatisk skal måle størrelse og funksjon av hjertets ulike strukturer. Hvor godt dette lar seg gjøre og kvaliteten på de automatiske målingene vil bli evaluert vitenskapelig.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1059 Prosjektstart: 01.08.2019 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Håvard Dalen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert ved forskningsmidler fra Norges forskningsråd (finansiering av SFI'en Centre for Innovative Ultrasound Solutions), NTNU, Samarbeidsorganet og St. Olavs Hospital og Helse Nord-Trøndelag.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Behandlet i REK
DatoREK