Forskningsprosjekt


Pasientoppfølging etter gjennomgått hjerteinfarkt.Strukturert sykemeldingsprogram sammenlignet med tradisjonell oppfølging i rehabiliteringsfasen.

Vitenskapelig tittel:
A structuralised sick-leave program compared to usual care sick leave management in patients after an acute myocardial infarction.

Prosjektbeskrivelse:
Studiens formål er å kunne optimalisere rehabiliteringsperioden etter hjerteinfarkt og identifisere medisinske og psykososiale faktorer som kan medføre en raskere gjeninntreden i arbeidslivet. Forskningshypotesen er at et strukturert sykemeldingsprogram er mer kostnadseffektivt uten negativ effekt på pasientens livskvalitet, sammenliknet med tradisjonell oppfølging. Studien er en prospektiv randomisert kontrollert studie. Pasientene randomiseres enten til tradisjonell oppfølging (hos fastlege) eller til strukturert oppfølging ved Aker Universitetssykehus. Det vil bli benyttet to standardiserte spørreskjemaer i studien. Det skal kun inkluderes samtykkekompetente pasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/719 Prosjektstart: 07.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Stefan Agewall
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetsykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Dr.gradsprosjekt ved Universitetet i Oslo, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2009 REK sør-øst
30.11.2011 REK sør-øst