Forskningsprosjekt


Assisted Reproduction in Norwegian Medical History

Vitenskapelig tittel:
Between Clinic And the Lab: Assisted Reproduction in Norwegian Medical History 1930-2003

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet har som ambisjon å se på fremveksten av moderne fertilitetsbehandling, med særlig henblikk på kunnskapsdannelsen innenfor den modere biomedisin. Prosjektets tese er at for å forstå fremveksten av assistert befruktning som kunnskap og praksis, er det nødvendig å bryte ned noen grenser: Mellom klinikk og laboratoriun, mellom veterinærmedisin og humanmedisin, mellom natur og kultur, mellom det nasjonale og det globale, og mellom politikk og vitenskap. Prosjektet vil analysere fremveksten av moderne behandling, men også stille viktige spørsmål om hvilke begreper om kjønn, forplantning og seksualitet som kommer til syne i disse endringsprosessene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3214 Prosjektstart: 31.08.2010 Prosjektslutt: 04.06.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anne Kveim Lie
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Selvstendig studium: Assisted Reproduction in Norwegian Medical History , Nivå: Phd
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2011 REK sør-øst
16.03.2011 REK sør-øst
16.03.2011 REK sør-øst
11.01.2012 REK sør-øst
26.11.2014 REK sør-øst
23.08.2017 REK sør-øst
06.06.2018 REK sør-øst