Forskningsprosjekt


BLODIG ALVOR - BEHANDLING AV ENDOMETRIOSEPLAGER

Vitenskapelig tittel:
Physical activity, pelvic floor muscle function and quality of life in women with endometriosis associated symptoms. A case-control study and a randomized controlled trial with a multimodal interdisciplinary treatment approach in groups.

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: Endometriose er en kronisk gynekologisk sykdom og finnes hos ca. 10 %. Kliniske retningslinjer har anbefalt tilnærming med fysisk aktivitet og smertemestring. Målsetting: 1; undersøke effekt og kostnader av fysisk aktivitet og smertemestring i gruppe for kvinner med endometrioseplager sammenlignet med smertemestring alene. 2; undersøke fysisk aktivitetsnivå, bekkenbunnsfunksjon og livskvalitet blant kvinner med og uten endometriose. Metode: Vi vil... 1. undersøke dagens praksis blant fysioterapeuter som behandler kvinner med endometrioseplager. 2. sammenligne kvinner med endometriose mot kvinner uten endometriose på fysisk aktivitetsnivå, bekkenbunnsfunksjon og livskvalitet. 3. sammenligne effekt av smertemestringskurs og fysisk aktivitet (treningsgruppe) med smertemestringskurs alene (kontroll). 4. sammenligne kostnader med dagens praksis mot effekt og kostnader av gruppetrening. Betydning: prosjektet kan gi grunnlag for nye behandlingsretningslinjer
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1236 Prosjektstart: 01.04.2020 Prosjektslutt: 01.04.2026

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Marie Ellström Engh
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om en doktorgrad til Extrastiftelsen fremmet av Sanitetskvinnene med oppstart 2020. Studie 1 vil starte høst 19 og gjøres av Tennfjord. Det vil også søkes andre finansieringskilder for å gjennomføre studie 2 og 3.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK