Forskningsprosjekt


Er det mulig å ta et bevist valg om deltagelse i Mammografiprogrammet?

Vitenskapelig tittel:
Informed participation in breast cancer screening – is it possible?

Prosjektbeskrivelse:
I Norge blir kvinner i alderen 50-69 år invitert til Mammografiprogrammet, det offentlige screeningprogrammet for brystkreft. Hensikten er å redusere dødeligheten av brystkreft, men tiltaket har også ulemper. Underdiagnostikk kan skje når en svulst blir oversett og overdiagnostikk kan skje når det diagnostiseres små, saktevoksende svulster som aldri ville gitt symptomer. Bevissthet og kunnskap om brystkreft, særlig om under- og overdiagnostikk, er viktig for kvinnene som inviteres til Mammografiprogrammet, når de skal vurdere om de vil delta i programmet. Vi skal undersøke bevissthet og kunnskap om brystkreft (inklusive under- og overdiagnostikk) blant kvinner i målgruppen for programmet og fastleger med bruk av et spørreskjema. Hensikten er å belyse hvorvidt kvinnene har tilstrekkelig kunnskap og tilgang til helsepersonell med kunnskap, slik at de kan få mulighet til å ta et informert valg om å delta i Mammografiprogrammet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1291 Prosjektstart: 30.06.2019 Prosjektslutt: 30.06.2021

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Solveig Hofvind
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

PhD prosjektet, som denne studien er en del av, er finansiert gjennom Ekstrastiftelsen via BrystkreftforeningenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Epidemiologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK