Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Bergen Gynekologiske kreftregister

Vitenskapelig tittel:

Bergen Gynecologic Cancer RegistryProsjektbeskrivelse:
Det er søkt Datatilsynet om opprettelse av et helseregister for gynekologisk kreft. Konsesjon er gitt 24.05.17, med vilkår om at pasienter tilskrives med informasjon om opprettelse av register. Avdøde pasienter kan inkluderes i registeret derom det innhentes dispensasjon fra taushetsplikt. Helseregisteret skal samle kliniske data for bruk i forskning om gynekologisk kreft. Registerets søknad er vedlagt i eget vedlegg. Formålet med registeret er å ivareta innsamlete data fra samtykkende pasienter og benytte disse til bedre diagnostiske metoder samt forbedret behandling av pasienter med gynekologisk kreft.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1020 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2033

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Camilla Krakstad


Behandlet i REK
DatoREK