Forskningsprosjekt


Vektutvikling hos barn med leukemi

Prosjektbeskrivelse:
Det vil være en retrospektiv, kvantitativ studie som undersøker vekstutvikling hos barn som gjennomgår behandling for akutt lymfatisk leukemi (ALL) i Norge. Det er gjort tilsvarende undersøkelser i Danmark, men ikke i Norge. Vekstdata hentes fra pasientjournaler, etter at pasienter er identifisert via det nordiske samarbeidsregister for barn med ALL, NOPHO ALL 2008. Internasjonale og nasjonale retningslinjer for kreftbehandling vektlegger at vekst og ernæring bør følges opp tett. Studier viser at ernærings-brist og høyt vekttap gir dårligere prognose. Det er behandlingsteamet som følger opp vekstutvikling og ernæringsstatus hos pasienten, men det er per dato ikke kunnskap om hvordan dette praktiseres ved de norske barne-onkologiske sentrene. Derfor vil dette prosjektet starte med å undersøke om barn følger egen vekstkurve gjennom et behandlingsforløp, og svare på følgende spørsmål: Hvordan ser vekstkurven ut når barn behandles for ALL?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1144 Prosjektstart: 01.11.2019 Prosjektslutt: 01.11.2021

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Inger Jorun Danielsen
Forskningsansvarlig(e):  UiT Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet mottar ingen midler og er en del av masterutdanning i barnesykepleie. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i sykepleie, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK