Forskningsprosjekt


Effekt av trening etter brystkreftbehandling

Vitenskapelig tittel:
THE EFFECTS OF EXERCISE ON CARDIOVASCULAR DISEASE RISK IN CANCER SURVIVORS: -A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL

Prosjektbeskrivelse:
Behandling med antracyklinbasert cellegift gjør at brystkreftpasienter har forhøyet risiko for hjerte- og karsykdommer (HKS). Hos den generelle befolkningen vet vi at trening kan redusere risikoen for HKS, men kunnskapsgrunnlaget for dette etter brystkreftbehandling er svært tynt. Det overordnede målet med denne randomiserte kontrollerte studien er å undersøke om fem måneder med trening kan forbedre det maksimalt oksygenopptaket og påvirke risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos tidligere brystkreftpasienter som har blitt behandlet med antracyklinbasert cellegift. For å gi perspektiv til resultatene vil vi også inkludere en alders-matchet referansegruppe som ikke har hatt kreft, og sammenligne treningseffekter. Deltakerne vil gjennomgå omfattende kartlegging av risiko for HKS før og etter intervensjonsperioden. Resultatene fra studien vil bidra til ny kunnskap om persontilpasset rehabilitering etter antracyklinbasert cellegift.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1318 Prosjektstart: 06.01.2020 Prosjektslutt: 03.01.2030

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Tormod S. Nilsen
Forskningsansvarlig(e):  Norges idrettshøgskole
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er fullfinansiert gjennom tildelinger fra Kreftforeningen og Aktiv mot kreft. Midlene er tildelt Tormod S. NilsenForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK