Forskningsprosjekt


Kartlegging av kvalme og slapphet/utmattelse etter anestesi

Vitenskapelig tittel:
Postanaesthetic Outcome and Assessment of Fatigue

Prosjektbeskrivelse:
De tre viktigste faktorer som har betydning for hvor tidlig pasienter kan gjenoppta sine daglige gjøremål etter kirurgi, er: smerte, kvalme/oppkast og utmattelse(fatigue). •Postoperativ fatigue er vist å kunne ha like stor betydning som smerte når det gjelder hemming av arbeidsoppgaver/daglige aktiviteter. Fatigue er rangert blant de mest alvorlige og plagsomme symptomer ved tilstander som kreft, kronisk fatigue syndrom (CFS/ME), kronisk smerte og etter kirurgi. •Forekomst av postoperativ kvalme/oppkast opptrer like ofte etter utskrivelse som under sykehusoppholdet. En stor svakhet ved tidligere forskning på postopr fatigue og kvalme har vært: A) Anvendelse av ikke-validerte kartleggings-/vurderingsinstrumenter B) Manglende definering av hvilket nivå av postoperativ kvalme og fatigue som pasienten opplever plagsomt C) Manglende kartlegging av kvalme og fatigue dagene etter utskrivelse. Vårt prosjekt omfatter: 1) Validering og sammenligning av 2 fatigue-kartleggingsinstrumenter, basert på tverrsnittsdata i fire ulike pasientpopulasjoner, supplert med longitudinelle data. 2) En studie for å identifisere klinisk relevant nivå av postoperativ kvalme og fatigue. 3) En randomisert studie som sammenligner forekomst av postoperativ kvalme og fatigue den første uken, ved to ulike anestesiregimer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/2171 EudraCT-nummer: 2009-017117-30 Prosjektstart: 04.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Torkjell Nøstdahl
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Telemark HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: planlagt oppstart 2010
Behandlet i REK
DatoREK
04.12.2009 REK midt
15.01.2019 REK midt