Forskningsprosjekt


MDMA-assistert psykoterapi for behandling av PTSD

Vitenskapelig tittel:
An Open-Label, Phase 2, Multicenter Feasibility Study of Manualized MDMA-Assisted Psychotherapy with an Optional fMRI Sub-Study Assessing Changes in Brain Activity in Subjects with Posttraumatic Stress Disorder

Prosjektbeskrivelse:
Flere personer med alvorlig posttraumatisk stresslidelse (PTSD) har utfordinger med å nyttiggjøre seg effektiv behandling pga overveldelse ved eksponering. MDMA synes å ha en positiv innvirkning på pasientens toleransevindu for intervensjoner, slik at psykoterapi blir mer virkningsfult. Dette er en åpen klinisk intervensjonsstudie, hvor formålet er å finne ut om det eksperimentelle stoffet 3,4-metylenedioksymetamfetamin (MDMA) kombinert med psykoterapi, er sikkert og effektivt for personer som har PTSD. Studien inkluderer to MDMA-assisterte psykoterapi-sesjoner fulgt av 8 ukers oppfølgning. Virkningen av MDMA varer mellom 6 til 8 timer, og er kombinert med strukturert samtaleterapi. Flere studier med MDMA-assistert psykoterapi tyder på god effekt på PTSD-symptomer. Virkningsmekanismen er ikke godt nok kjent. Med resultatene fra denne studien har vi som mål å bedre kunne forstå virkningen av MDMA-assistert psykoterapi på PTSD, og dermed kunne bidra til utvikling av ny behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1288 EudraCT-nummer: 2018-001718-13 Prosjektstart: 01.09.2019 Prosjektslutt: 31.03.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ole A. Andreassen
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

MAPS Europe S.A finansierer studien. Utkast av finansiell kontrakt er vedlagt og vil bli ettersendt når fullt signert og godkjent av alle parter.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK