Forskningsprosjekt


Depresjon i sykehjem

Vitenskapelig tittel:
Depresjon hos nyinnlagte pasienter i sykehjem; diagnostiske vurderinger og behandlingsvalg

Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Uni Research som forskningsansvarlig for denne studien. Utgangspunktet for denne studien er en antagelse om at dokumentert diagnostisk grunnlag mangler for de fleste pasientene som behandles for depresjon i sykehjem. I denne studien ønsker en å kartlegge depresjon og depresjonsbehandling hos nyinnlagte pasienter ved hjelp av klinisk vurdering og enkle tester for så å sammenholde dette med diagnostiske opplysninger i pasientjournal. Antallet deltakere er estimert til om lag 200 pasienter og omfatter alle nyinnlagte med langtidsplass i Sola, Sandens og Stavanger.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/537 Prosjektstart: 01.05.2011 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Sabine Ruths
Forskningsansvarlig(e):  UNI Research
Uni Research
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: doktorgrad i medisin, Nivå: ph.d.
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er gjennomført som planlagt
Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2011 REK vest
07.03.2018 REK vest