Forskningsprosjekt


Blodbaneinfeksjoner hos cancerpasienter (BICEPS)

Vitenskapelig tittel:
Bloodstream Infections in Cancer Patients (BICEPS) – who, why, what and how to prevent?

Prosjektbeskrivelse:
Blodbaneinfeksjon (BBI) er en livstruende komplikasjon hos 10-40 % av kreftpasienter. Både kreftsykdommen og bieffekter av avansert kreftbehandling øker risikoen for BBI. Økende forekomst av antibiotikaresistens forverrer situasjonen og reduserer behandlingsmulighetene. Data om BBI hos kreftpasienter i Norge finnes kun fragmentert i studier med andre formål.Vår studie vil bidra med ny kunnskap ved å koble laboratoriedata, registerdata og data fra medisinske journaler. Vår hypotese er at en god epidemiologisk oversikt over kreftpasienter med BBI vil identifisere risikofaktorer og hvilke undergrupper som er mest sårbare og trenger målrettede forebyggende tiltak. Hovedformålet er å beskrive epidemiologien for alle kreftpasienter med BBI både på Norges største akuttsykehus og det ledende kreftsykehuset. Sekundært vil resultatene benyttes til utforming av nye strategier på flere nivåer for forebyggende tiltak, smittevern og behandling av BBI samt til å designe målrettede fremtidige studier
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1321 Prosjektstart: 01.09.2019 Prosjektslutt: 01.09.2029

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: aNita Blomfeldt
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søknad om forskningsmidler er sendt til Akershus universitetssykehus (interne strategiske midler) og ExtraStiftelsen i samarbeid med KreftforeningenForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK