Forskningsprosjekt


Effektivitet og tilfredshet ved Gottman 7P parkurs i Norge

Vitenskapelig tittel:
Effectiveness and satisfaction with the Gottman 7 principles Couple enhancement courses in Norway

Prosjektbeskrivelse:
Parkurset Gottman syv prinsipper for gode samliv er nytt i Norge, men har 200 sertifiserte kursholdere spredt over store deler av landet. Kurset tilbys som åpne kurs for alle og enhver, og for spesielt utvalgte grupper. Kurset er sterkt forskningsbasert og oppfattes å være av en slik kvalitet at det er ønsket å prøve det ut som del av behandling i spesialisthelsetjenesten. Dette prosjektet ønsker å undersøke endring i parfungering fra før til etter deltakelse på slike kurs, samt opplevelsen av å delta. Det er altså både kvalitativ og kvantitativt prosjekt. Data skal samles inn ved kursets start, slutt, samt seks måneder etter kursets slutt. Forskningsspørsmålene er 1. Er det endring i parfungering fra start til slutt, samt seks måneder etter deltakelse? 2. Har ulike grupper lik nytte av deltakelse? 3. Hvem deltar? 4. Hvorfor deltar de? 5. Er det forskjell i effekt av kurset om det er en familieterapeut eller enn en som ikke er det leder? 6. Hvordan opplever deltakerne kurset
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1289 Prosjektstart: 01.08.2019 Prosjektslutt: 01.08.2022

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Rune Zahl-Olsen
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt om støtte fra Bufdir, men svar foreligger ikke endaForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK