Forskningsprosjekt


Sphinkterskader i NPE 1994-2008

Vitenskapelig tittel:
Hva kan vi lære av sphinkterskader meldt til NPE. Gjennomgang av 95 medholds- og avslagssaker i perioden 1994-2008

Prosjektbeskrivelse:
I hovedprosjektet har vi jobbet med to delprosjekter; en oversikt over fødselsskader og asfyksiskader i NPE. Disse ser hovedsaklig på medholdssaker. Vi ønsker i denne studien å se på sphinkterskader under fødsel. Materialet består av 95 saker, hvorav 29 er medholdssaker og 66 avslagssaker. Vi vil se på årsaken til at pasienten søker erstatning, hvilken type avvikende behandling som foreligger og ulikehetene mellom medhold- og avslagssakene. Hva karakteriserer medholdssaker og hva karakteriserer avslagssaker? Hvor svikter behandlingen og hvilke faggrupper er involvert. Hvordan kan vi endre vår behandling til det beste for pasienten? Sphinkterskader er et tema "i tiden", og fra fagmiljøet er det ønskelig å vite mer om disse skadene, for ytterligere å kunne forbedre dagens praksis.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3343 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 01.05.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Stine Andreasen
Forskningsansvarlig(e):  IKM UiT
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskapelig fakultet, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2011 REK nord