Generell forskningsbiobank


Forskningsbiobank for indremedisinske sykdommer

Prosjektbeskrivelse:

Formålet med biobanken er å samle inn biologisk materiale fra pasienter ved Sykehuset Østfold med indremedisinske sykdommer. Alle pasienter som henvises til Sykehuset Østfold for utredning eller behandling av indremedisinske tilstander (inklusiv diagnoser innen endokrinologi, gastromedisin, geriatri, hematologi, hjertemedisin, infeksjonsmedisin, lungemedisin, nevrologi, nyremedisin og revmatologi) vil kunne bli forespurt om å avgi materiale til den generelle biobanken, samt registreres i et tilhørende forskningsregister. Dette vil legge til rette for bedre og mer effektiv forskning, som vil komme fremtidige pasienter til gode.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1334 Startdato for innsamling av materiale: 01.09.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Waleed Ghanima
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Finansieringskilder: Sykehuset Østfold HF


Behandlet i REK
DatoREK