Forskningsprosjekt


Akutte forgiftninger: - insidens, toksikologisk agens og bruk av helsetjenester

Vitenskapelig tittel:
Acute poisonings - insidence, toxicological agents and use of Health care services

Prosjektbeskrivelse:
Årlig innlegges ca 10 000 mennesker i sykehus med en akutt forgiftning. De vanligste årsakene er uhell ved at man fikk i seg en for stor dose eller at det er et selvmordsforsøk. Det har kommet mange nye rusmidler til landet. Spesielt de nye syntetiske "motedop" stoffene kan i noen tilfeller være vanskelig å gjenkjenne og behandle. Fordi bildet hele tiden er i endring, trenger vi ny og oppdatert kunnskap om hvilke rusmidler pasienter har tatt og hvordan det kliniske bildet er ved inntak av slike stoffer. Vi har ved vår avdeling på Ullevål i mange tiår forsket innen dette feltet, der studiene viser at oppfølgingen er mangelfull og pasientene skrives ut uten et tilstrekkelig tilbud. Det er lang ventetid og en av tre pasienter reinnlegges i løpet av det første halvåret. I tillegg er dette en gruppe med stor grad av sammensatte sykdommer, gjentatte selvmordsforsøk, selvmord og dødelighet av andre årsaker. En av fire har barn under 18 år, og vi vet svært lite om hvilken oppfølging de får.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1180 Prosjektstart: 01.01.2020 Prosjektslutt: 31.12.2040

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ingvild Maria Tøllefsen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er planlagt gjennomført av en forskerlinjestudent og fast ansatte. Vi vil søke om midler til forskerlinjestudent via Forsekrlinjen ved Universitet i Oslo. I tillegg planlegger vi å søke om phd midler fra Helse Sør Øst evt andre institusjoner. Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin profesjonsstudie, Nivå: Høyere
Behandlet i REK
DatoREK