Forskningsprosjekt


Undersøkelse av mikroRNA i parafininnstøpt vevsmateriale

Prosjektbeskrivelse:
Mikro-RNA (miRNA) utgjør en klasse potensielle markører for sykdom, noe som kan bidra til tidligere og mer presis diagnostikk og til forutsi sykdommers forløp på en mer nøyaktig måte. I motsetning til mRNA holder miRNA seg godt i vanlig, rutinebehandlet, formalin-fiksert vevsmateriale, slik at det er enkelt å undersøke slike markører i vevsprøver fra pasienter. Mange av de publiserte resultatene er motstridende. Dette kan til dels skyldes at forskerne stort sett har brukt PCR på homogenisert prøvemateriale. Vi har tidligere vist eksempler på at in-situ-hybridisering, som identifiserer de cellene som inneholder spesifikke miRNA, kan gi en annen type detaljert innsikt, som gjør at tidligere resultater må fortolkes på en annen måte. Vi ønsker å utvide disse undersøkelsene til andre miRNA og til ulike organer og sykdomsgrupper, ved in-situ hybridisering på arkivert vevsmateriale ved Avdeling for patologi.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1069 Prosjektstart: 01.07.2019 Prosjektslutt: 30.06.2021

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Jostein Halgunset
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Interne midlerForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Materiale fra biobank:
Avdeling for patologi, St Olavs hospital
Behandlet i REK
DatoREK