Forskningsprosjekt


Kirurgi med margin ved mistenkt ondartet hjernesvulst: en randomisert multisenterstudie

Vitenskapelig tittel:
Beyond Observed Lesion Diameter (BOLD) glioblastoma surgery: a multicenter randomized controlled trial

Prosjektbeskrivelse:
For pasienter med glioblastom, er kirurgi livsforlengende, men dessverre ikke helbredende. Utenfor svulsten man ser på MR er det en gradvis overgang mellom kreftceller og hjernevev. Denne overgangssonen blir vanligvis ikke fjernet ved kreftoperasjoner i hjernen av frykt for å påføre skade på normalt hjernevev. I noen områder av hjernen vil det å fjerne vev i denne overgangssonen føre til svekkelse av hjernefunksjoner, men i andre områder tolereres det godt. Vår hypotese er at i visse områder av hjernen kan man nokså trygt fjerne mer av denne overgangssonen utenfor den synlige svulsten og på denne måten forbedre prognosen. Denne kirurgiske strategien kalles «supramarginal kirurgi». Denne metoden kan gi lengre overlevelse, men den kan også medføre skade på fungerende hjerne med negative konsekvenser for nevrologiske og kognitive funksjoner. Vi har nå designed en randomisert kontrollert multisenterstudie der vi skal besvare dette.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1046 Prosjektstart: 01.12.2019 Prosjektslutt: 31.12.2036

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Asgeir S. Jakola
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi søker middel fra ulike fonderForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK