Forskningsprosjekt


Den norske sykehusvisitten

Vitenskapelig tittel:

Den norske sykehusvisitten - pasientens opplevelser og ønskerProsjektbeskrivelse:
Nesten alle pasienter innlagt på sykehus deltar på en eller flere visitter i løpet av innleggelsen. Studiens formål er å utforske hvordan pasienter opplever visitten, og dermed øke forståelsen av pasientenes forventninger. På lang sikt skal studien bidra til å bedre kommunikasjon mellom lege og pasient på sykehuset. Det skal utføres kvalitative intervju av 10 pasienter på ikke-kirurgiske avdelinger på St. Olavs Hospital. Samtykke innhentes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1769 Prosjektstart: 15.08.2011 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Hilde Grimstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er ikke behov for finansiering utover det Det medisinske fakultet stiller til rådighet for hovedoppgaver ved medisinstudietForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinstudiet, Nivå: Hovedoppgave
Behandlet i REK
DatoREK
23.09.2011 REK midt