Forskningsprosjekt


Kan optimal pacemakerfrekvens bestämmas på bakgrund av BNP?

Vitenskapelig tittel:
Kan optimal pacemakerfrekvens bestämmas på bakgrund av BNP?

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å undersøke om Brain Natriuretic Peptide (BNP) kan anvendes som objektiv parameter for å identifisere optimal frekvensinnstilling for pacemaker. Dette skal undersøkes ved å studere BNP i plasma, hjertets kontraksjon beskrevet som ejeksjonsfraksjon (EF %), fysisk funksjon testet med 6 minutters gåtest og selvrapportert funksjon ved hjelp av skjemaet Quality of Life, SF-36, hos en homogen gruppe pacemakerpasienter. Det skal inkluderes totalt 30 pasienter i studien. Det søkes om opprettelse av en spesifikk forskningsbiobank for oppbevaring av biologisk materialet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/3240 Prosjektstart: 10.01.2011 Prosjektslutt: 30.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Knut Gjesdal
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus Ullevål
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2011 REK sør-øst