Forskningsprosjekt


Bassengtrening som behandling av lymfeødem i underekstremitetene

Vitenskapelig tittel:
Bassengtrening som behandling av lymfeødem i underekstremitetene; En studie av kvinner i vedlikeholdsfasen av kreftrelatert lymfeødem

Prosjektbeskrivelse:
Gynekologisk kreft rammer 1500 norske kvinner hvert år, ca.15% av krefttilfellene blant kvinner. Flere overlever kreften, men sliter med bivirkninger og senskader etter kreftbehandling. Lymfødem er en av senskadene som kan oppstå. Internationalt rapporterer man at 6-70% får lymfødem etter gynekologisk kreftbehandling, mens i Norge er tallet ca. 18%. Risikoen øker med størrelsen på inngrepet. Lymfødem er en kronisk tilstand og grad av plager er svært individuelt. Dagens behandling av lymfødem er komplett fysikalsk lymfødembehandling,KFL. Behandlingen utføres i dag kun av fysioterapeuter med spesialkompetanse i lymfødembehandling. Det er en tid- og ressurskrevenbehandling. Målet med studien er å sammenlikne effekt av bassengtrening med manuell lymfedrenasje for kvinner med lymfødem i underekstremitetene etter gynekologisk kreftbehandling. Hvis bassentrening mer effektivt kan pasientene ivareta egen helse mer samfunnsøkonomisk og bli mindre avhengig av fysioterapeut med spesialkompetanse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3367 Prosjektstart: 28.02.2011 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Trine Karlsen
Forskningsansvarlig(e):  NTNU, Institutt for samfunnsmedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Mastergrad i samfunnsmedisin , Nivå: Mastergrad
Sluttmelding/publikasjon: Bassengtrening som behandling av lymfeødem i underekstremitetene
Behandlet i REK
DatoREK
07.01.2011 REK midt
15.03.2013 REK midt