Forskningsprosjekt


Oppstart pakkeforløp TSB - pasienterfaringer

Vitenskapelig tittel:
Oppstart pakkeforløp TSB - pasienterfaringer

Prosjektbeskrivelse:
TSB Helse Stavanger har utarbeidet en integrert implementeringsstrategi for pakkeforløp og kvalitetsregister for rusbehandling. Studien har fokus på pasientenes erfaring med denne organiseringen og oppstarten av pakkeforløp TSB, og vil gi kunnskap om hvordan tjenestene på best mulig måte kan ivareta krav om økt standardisering og individuelt tilpasset behandlingsoppfølging. Studien har et kvalitativt forskningsdesign men semistrukturerte dybdeintervjuer med et strategisk utvalg differansiert ut i fra alder, sosial situasjon, alvorlighet av rusproblem og samtidig psykiske lidelser, nyhenviste og rehenviste til behandling i TSB.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1032 Prosjektstart: 01.09.2019 Prosjektslutt: 31.08.2021

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Sverre Nesvåg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Rus og psykisk helse, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK