Forskningsprosjekt


Genuttrykk i blod etter alminnelig fritidsdykk

Vitenskapelig tittel:
GENE EXPRESSION IN BLOOD FROM TRAINED DIVERS IN RESPONSE TO SINGLE AND REPETITIVE DIVING TO 18 METERS OF SEAWATER

Prosjektbeskrivelse:
Vi ønsker å undersøke om relativt grunne dykk kan endre endotelfunksjon og genuttrykk i blod fra dykkere, og å identifisere hvilke gener og spor som i så fall påvirkes. Vi planlegger å la erfarne marinedykkere gjøre ett SCUBA-dykk pr dag på tre etterfølgende dager. Blodprøver for fullgenom genuttrykk vil bli tatt før og rett etter første dykk, og rett etter siste dykk. Dykking, innhenting av prøver, fysiologiske tester og overvåking av forsøkene vil bli gjort ved Adriaterhavet nær Split i Kroatia. Basalnivå av genuttrykk hos mennesker som ikke dykker vil bli bestemt fra blod fra kontrollgruppe. Studien gjennomføres i samarbeid mellom dykkemedisingruppen ved Universitetet i Split og Gruppe for Baromedisin og Miljøfysiologi ved NTNU. Målsetningen er bedre innsikt i genetiske faktorer som karakteriserer respons på dykking. Disse kan være involvert i sårbarhet for patologiske tilstander etter dykking, og kunnskap om slike faktorer kan være til hjelp i diagnostikk og forebygging av sykdom.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1148 Prosjektstart: 15.05.2010 Prosjektslutt: 30.06.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ingrid Eftedal
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Bare ett kjønn, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
28.05.2010 REK midt
27.11.2015 REK midt