Forskningsprosjekt


Styrketrening for å redusere hodepine - en pilotstudie

Vitenskapelig tittel:
Use of resistance training in patients with frequent migraine ,with or without tension type hadache and muscular neckpain. A pilot study

Prosjektbeskrivelse:
Prospektiv pilotstudie med 20 deltagere, studiedeltagelse 3 måneder. Spørsmål: kan styrketrening redusere hodepine hos pasienter med kronisk migrene og evt samtidig tensjonshodepine og muskulære nakkesmerter. Vi undersøker gjennomførbarhet av nær daglig hjemmetrening av kort varighet med styrketreningsøvelser. Registrere etterlevelse av treningsopplegg, og hvordan deltagerene opplever øvelsene. Øvelser er rettet mot nakkemuskulatur og blir vist på en app på deltagerens smart telefon. Denne appen monitorerer hvor ofte deltagere gjennomfører trening og deltagere skal å gi en tilbakemelding i form av et symbol etter hver økt. Hovedmål er antall dager hodepine pr måned i studieperiode sammenlignet med hodepine dager målt i 2 måneder før oppstart. Hodepinedager telles med hodepinekalender. Sekundærmål: endring i hodepine intensitet, endring i medikamentbruk. Endring i nakkemyalgi målt med VAS skala. Erfaringer skal brukes til design av en evt større studie og til styrkeberegning.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1281 Prosjektstart: 01.09.2019 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Magne Geir Bøe
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sørlandet sykehus ved forskingsavdelingen ved at det er gitt "frømidler inntil kr 40.000 for utgifter til studien og at det er gitt 10% lønnsmidler for en lege i 4 måneder) I tillegg tilkommer løønsmidler fra nevroloisk avdeling Sørlandet sykehus ved at noe av arbeidet utføres i såkalt overlegepermisjon.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK