Forskningsprosjekt


TriOptimize: En prospektiv, ikke-intervensjonsstudie på KOLS pasienters helserelaterte livskvalitet ved bruk av fast LAMA /LABA /ICS trippelterapi og karaktarisering av determinanter for behandlingsoverholdelse

Vitenskapelig tittel:
TriOptimize: A prospective non-interventional Trial on COPD patients’ health related quality of life under a fixed LAMA/LABA/ICS triple therapy and characterization of determinants of treatment adherence

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten er å prospektivt studere helserelatert livskvalitet hos KOLS-pasienter med en fast LAMA/LABA/ICS trippelterapi (Trimbow®) og karaktarisering av determinanter av behandlingsoverholdelse. Det er planlagt å inkludere 200 pasienter i Norge. Ved baseline vil pasientens tilgjengelige kliniske data fra 6 måneder før inkludering i forsøket bli samlet. Baseline anses som behandlingsstart med Trimbow®, som kan være opptil 8 uker før innskrivning. Den planlagte observasjonsperioden per pasient er opptil 6 måneder, hvor data kan samles inn ved tre besøk. Den nåværende observasjonsplanen fastsetter ikke noen studierelaterte prosedyrer; Kun data som er tilgjengelige i den nåværende kliniske rutinen, samles inn som tilgjengelig i pasientens filer. Primære mål:vurdere endringer i helsemessig livskvalitet hos pasienter hvor den behandlende lege har bestemt seg for å foreskrive Trimbow®. Eksempel på sekundære mål: overholdelse av KOLS-terapi, bruk av symptomatisk og justering av KOLS-terapi.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1164 Prosjektstart: 01.08.2019 Prosjektslutt: 31.03.2021

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Per Bakke
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Chiesi Pharma AB, Kungstensgatan 38, 4tr 113 59 Stockholm SWEDEN

Org nr: 556827-5746Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK