Forskningsprosjekt


Acoustic Cluster Therapy (ACT) kombinert med cellegift mot levermetastaser fra kreft i tykktarm, endetarm og bukspyttkjertel

Vitenskapelig tittel:
A phase I trial investigating the combination of PS101-mediated Acoustic Cluster Therapy (ACT) with chemotherapy for the treatment of liver metastasis in patients with solid tumours with an expansion cohort in metastatic colorectal and pancreatic cancer

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en åpen, ikke-randomisert fase I multisenterstudie, og skal undersøke PS101-mediert Acoustic Cluster Therapy (ACT) kombinert med cellegift i behandlingen av levermetastaser hos pasienter med kolorektalkreft og bukspyttkjertelkreft. Studien skal vurdere antitumor effekten, sikkerhet og toksisitetsprofilen ved behandlingen. Utilstrekkelig levering av cellegift inn til kreftcellene er et viktig problem i behandling av mange solide svulster, og doseøkning er i de fleste tilfeller ikke aktuelt fordi dette vil gi økt toksisitet. ACT består av intravenøs PS101 og målrettet ultralyd, og i kombinasjon med cellegift kan ACT potensielt øke opptaket av cellegift i området som behandles uten å gi økt toksisitet i kroppen generelt. En slik behandlingseffekt kan for eksempel være nyttig i forkant operativ kreftbehandling for å krympe en ikke-operabel svulst, men også i palliative situasjoner for å bedre sykdomskontroll og redusere symptomer knyttet til kreftsykdommen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1241 EudraCT-nummer: 2018-004609-16 Prosjektstart: 01.10.2019 Prosjektslutt: 31.12.2034

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Odd Helge Gilja
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansieres av Phoenix Solutions AS. Phoenix Solutions AS har mottatt midler fra Norges Forskningsråd. Økonomisk avtale mellom Phoenix Solutions AS og Helse Bergen HF er under utarbeiding, og kan ettersendes.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Dr.grad
Behandlet i REK
DatoREK