Forskningsprosjekt


Postoperativ smertebehandling etter nefrektomi hos nyredonorer

Vitenskapelig tittel:
Perioperativ administrasjon av pregabalin ved laparoskopisk living donor nefrektomi som tillegg til standard analgetisk behandling

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet skal man undersøke om perioperativ administrasjon av pregabalin vil redusere postoperativ smerte og forbruket av intravenøse opioider postoperativt sammenliknet med dagens standardbehandling som består av paracetamol, corticosteroider og pasientstyrt opiatbehandling. Man skal også undersøke eventuelle bivirkninger og effekt på kognitiv funksjon. Studien er dobbelt blind, randomisert og placebokontrollert. 80 pasienter skal inkluderes i studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1286 EudraCT-nummer: 2009-015316-17 Prosjektstart: 01.11.2009 Prosjektslutt: 31.10.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Marianne Myhre
Forskningsansvarlig(e):  Rikshospitalet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin , Nivå: Cand. med.
Sluttmelding/publikasjon: Postoperativ smertebehandling etter nefrektomi hos nyredonorer
Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK sør-øst