Forskningsprosjekt


Myokardperfusjons-MR

Vitenskapelig tittel:
Ny myokardiskemi diagnostikk i Sykehuset Østfold: Adenosin stress perfusjons undersøkelse med MR

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med mistenkt stabil koronarsykdom utredes med flere ulike metoder. Myokardperfusjonen, som har både diagnostisk og prognostisk betydning for pasientene, vurderes ved hjelp av myocardscintigrafi (SPECT) ved Oslo Universitetssykehus (Rikshospitalet eller Ullevål). Myokardperfusjons-MR (magnetisk resonans) er en ny metode som har mindre dokumentasjon enn SPECT, men bedre oppløsning og ingen ioniserende stråling. Flere studier som har sammenliknet MR og SPECT i forhold til invasiv angiografi som gullstandard viser at MR ikke er dårligere enn SPECT. Vi vil sammenlikne resultatet av myokardperfusjons-MR med SPECT hos pasienter som har indikasjon for SPECT. Om vi kan gjennomføre perfusjons-MR med Adenosin stress på en trygg og kostnadseffektiv måte med god diagnostisk treffsikkerhet i forhold til SPECT, vil det være grunnlag for å etablere metoden i klinisk praksis i Sykehuset Østfold.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3219 Prosjektstart: 17.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Bjørn Arild Halvorsen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2011 REK sør-øst
11.01.2012 REK sør-øst